Skriv här det du söker efter!

SKRIVDIDAKTIK I LÄRARUTBILDNING OCH SKOLA I FINLAND OCH SVERIGE

SKRIVDIDAKTIK I LÄRARUTBILDNING OCH SKOLA I FINLAND OCH SVERIGE

Tid

1.8.2023–31.12.2024

Projektägare

Åbo Akademi

Samarbetsparter

 • Umeå universitet
 • Finansiär

 • Svenska Kulturfonden
 • Budget

  70 000 euro

   

  Detta forskningsprojekt fokuserar på skrivdidaktik i lärarutbildning och skola i Finland och Sverige och genomförs vid Åbo Akademi och Umeå universitet. I dagens samhälle ställs höga krav på skrivkompetens och forskning betonar vikten av att stödja elevers litteracitet, eftersom goda läs-, skriv- och kommunikationsförmågor är viktiga för vidare studier, yrkesliv och deltagande i ett demokratiskt samhälle. Föreställningar om skrivande ligger till grund för hur lärare undervisar skrivande i skolan och lärarutbildningen behöver bygga på forskningsbaserad kunskap om vad skrivande är samt kunskap om skrivande i samtida klassrum och olika ämnen för att studerande ska kunna utveckla skrivdidaktisk kunskap och stödja elevers litteracitetsutveckling. Forskning har dock identifierat utmaningar för lärarstuderande att integrera teori och praktik och detta forskningsprojekt utforskar integrering av teori med observationer av undervisningsprakik för att undersöka om det möjligen kan fördjupa studerandes skrivdidaktiska kompetens. Projektet undersöker även hurdan skrivundervisning som genomförs i olika ämnen i årskurserna 1–6.

   

  Projektet bygger vidare på tidigare forskning där en Reflekterande modell för skrivdidaktik (ROS) användes för att observera undervisning av alfabetiskt skrivande i Sverige (Sturk, 2022). Studien öppnade frågor om hur ROS-modellen kan bidra till studerandes utveckling av skrivdidaktisk kompetens och efterlyste kartläggning av multimodalt skrivande, vilket saknas på forskningsfältet i nuläget i Finland och Sverige.

   

  Forskningsprojektet undersöker skrivdidaktik i lärarutbildning och skola med fokus på skrivdiskurser i ett multimodalt perspektiv och har tre delsyften:

  (a) att utforska om och hur ROS-modellen kan stödja lärarstuderandes utveckling av skrivdidaktisk kompetens,

  (b) att kartlägga skrivundervisning i årskurs 1–6 och

  (c) att vidareutveckla Ivaničs (2004, 2017) ramverk om skrivdiskurser med fokus på multimodalitet.

   

  Forskargruppen består av:

  Sofia Jusslin, projektledare, PeD, universitetslektor i svenska och litteratur med didaktisk inriktning vid Åbo Akademi

  Erika Sturk, FD, universitetslektor i språkdidaktik vid Umeå universitet och projektforskare vid Åbo Akademi

  Camilla Rosvall, FD, universitetslektor i svenska och litteratur med didaktisk inriktning vid Åbo Akademi.

   

   

  Kontakta oss

  Sofia Jusslin

  Universitetslektor 

  i svenska och litteratur med didaktisk inriktning

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
  Till projektets webbsida