Skriv här det du söker efter!

SKAPA musik i klasslärarutbildningen

SKAPA musik i klasslärarutbildningen

Tid

1.1.2024–31.12.2026

Projektägare

Åbo Akademi

Samarbetsparter

 • Helsingfors universitet
 • Konstuniversitetet
 • Finansiär

 • Svenska kulturfonden
 • Att höja kvaliteten inom musikundervisningen i skolorna (åk 1-6) genom att skapa realistiska och tydliga utbildningsstigar för svenskspråkiga klasslärarstuderande att på lika villkor avlägga behörighetsgivande ämnesstudier i musik inom examen.

  Kontakta oss

  Ria Heilä-Ylikallio

  Professor 

  i svenska och litteratur med didaktisk inriktning

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Mikael Pennanen-Dahlbäck (Ansvarig forskare)

  Universitetslärare 

  i musikens didaktik med spelning

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
  Till projektsidan i Åbo Akademis forskningsportal