Skriv här det du söker efter!

Satsning på att öka tillgången till ordkonstverksamhet för barn och unga i Svenskfinland

Satsning på att öka tillgången till ordkonstverksamhet för barn och unga i Svenskfinland

Tid

1.1.2024–31.12.2025

Projektägare

Åbo Akademi

Samarbetsparter

 • Sydkustens landskapsförbund
 • Finansiär

 • Svenska kulturfonden
 • Budget

  225 000 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  191 600 euro (85%)

  Projektet SKAPA/ordkonst strävar efter att öka tillgången till ordkonstverksamhet för fler barn och unga i Svenskfinland genom att stödja
  nya aktörer och höja kvaliteten genom att arrangera kurser och fortbildningar inom litterärt skapande och ordkonst vid Åbo Akademi.

  Kontakta oss

  Ria Heilä-Ylikallio (Ansvarig forskare)

  Professor 

  i svenska och litteratur med didaktisk inriktning

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Camilla Forsberg

  Fortbildningschef 

  Centret för livslångt lärande
  Till projektsidan i Åbo Akademis forskningsportal