Skriv här det du söker efter!
reboot

Reboot Re-assesment of Bullying and Ostracism

reboot

Reboot Re-assesment of Bullying and Ostracism

Tid

1.5.2020–31.12.2020

Projektägare

Åbo Akademi

Övriga projektparter

 • Hebrew University of Jerusalem
 • Samarbetsparter

 • Experience Lab
 • Finansiär

 • Högskolestiftelsen
 • Budget

  55 000 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  55 000 euro (100%)

  Projekt Rebootsträvar efter att nyansera förståelsen av ungas vardagsupplevelser och sociala interaktioner i skolmiljö med hjälp av mobilbaserade erfarenhetsinsamlingar, så kallade Experience Sampling Method (ESM).

  Jämfört med traditionella enkäter har ESM-studier bättre möjlighet att fånga upp här-och-nu-upplevelser och analysera individuella utvecklingsstigar i förhållande till en viss situation eller miljö. Inom projektet piloteras ESM med fokus på mobbning och utanförskap bland högstadier i Österbotten och Jerusalem, samtidigt som metoden och de digitala redskapen utvärderas.

  På längre sikt strävar projektet efter att etablera en forskningsplattform för ESM-studier inom FVP i Vasa i syfte att erbjuda forskare och samhällsaktörer ett trovärdigt verktyg för att utvärdera praxis och interventioner i skolmiljö. Verktyget planeras i samarbete med Experience Lab och följer en användarcentrerad design utvecklingsmetod.

  Kontakta oss

  Patrik Söderberg

  Universitetslektor 

  i utvecklingspsykologi

  Socialvetenskaper

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier