Skriv här det du söker efter!
reboot

Reboot Re-assesment of Bullying and Ostracism

reboot

Reboot Re-assesment of Bullying and Ostracism

Reboot

Tid:

1.5.2020–31.12.2020

Finansiär:

  • Högskolestiftelsen

Projektägare:

Åbo Akademi

Budget:

55 000 euro

Övriga projektparter:

  • Hebrew University of Jerusalem

Åbo Akademis del av budgeten:

55 000 euro (100%)

Samarbetsparter:

  • Experience Lab

Projekt Rebootsträvar efter att nyansera förståelsen av ungas vardagsupplevelser och sociala interaktioner i skolmiljö med hjälp av mobilbaserade erfarenhetsinsamlingar, så kallade Experience Sampling Method (ESM).

Jämfört med traditionella enkäter har ESM-studier bättre möjlighet att fånga upp här-och-nu-upplevelser och analysera individuella utvecklingsstigar i förhållande till en viss situation eller miljö. Inom projektet piloteras ESM med fokus på mobbning och utanförskap bland högstadier i Österbotten och Jerusalem, samtidigt som metoden och de digitala redskapen utvärderas.

På längre sikt strävar projektet efter att etablera en forskningsplattform för ESM-studier inom FVP i Vasa i syfte att erbjuda forskare och samhällsaktörer ett trovärdigt verktyg för att utvärdera praxis och interventioner i skolmiljö. Verktyget planeras i samarbete med Experience Lab och följer en användarcentrerad design utvecklingsmetod.

Kontakta oss

Patrik Söderberg

Universitetslärare 

i utvecklingspsykologi

Socialvetenskaper

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

patrik.soderberg@abo.fi

Tfn +358 504145753