Skriv här det du söker efter!

Professionalism, småbarnspedagogik och utbildningsprogram – ett kollegialt utvecklingsprojekt

Professionalism, småbarnspedagogik och utbildningsprogram – ett kollegialt utvecklingsprojekt

Tid

1.8.2022–31.7.2026

Projektägare

Åbo Akademi

Syftet med projektet Professionalism, småbarnspedagogik och utbildningsprogram – ett kollegialt utvecklingsprojekt är att utveckla utbildningen av lärare inom småbarnspedagogik genom att stärka den undervisande och forskande personalens professionalism. Det här innebär att vi inom Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik gemensamt arbetar med att på olika sätt analysera och diskutera centrala dokument som ligger till grund för undervisningen. I projektet arbetar vi parallellt med två spår, där det ena handlar om kärnvärden inom utbildningsprogrammet och det andra om begrepp inom småbarnspedagogik.

Projektets ena fokus är att precisera kärnvärden inom utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik. Målet är att klargöra hur dessa kan återspeglas i vår undervisning, vilket på sikt bidrar till den kontinuerliga utvärderingen och utvecklingen av undervisningsprogrammet.

Projektets andra fokus är att analysera de termer och begrepp som skrivs fram i småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens styrdokument för att diskutera dessa i förhållande till pedagogisk forskning. Vår ambition är att bidra till en gemensam förståelse och precisering av sådana termer och begrepp som skrivs fram som betydelsefulla inom småbarnspedagogisk verksamhet, lärarutbildning och forskning.

Kontakta oss

Mia Heikkilä

Professor 

i småbarnspedagogik

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Mikaela Svanbäck-Laaksonen

Universitetslektor 

inom småbarnspedagogik

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Sofie Tjäru

Universitetslärare 

i småbarnspedagogik

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier