Skriv här det du söker efter!

Pedagogiskt ledarskap inom småbarnspedagogik

Pedagogiskt ledarskap inom småbarnspedagogik

Tid

1.8.2022–31.7.2026

Projektägare

Åbo Akademi

Syftet med ledarskapsprojektet är att öka och fördjupa förståelsen för hur pedagogiskt ledarskap kan förverkligas och vilka förutsättningar som finns för det i kommunerna i Svenskfinland. Inom ramen för projektet kommer vi också att undersöka kvalitetsfaktorer och kollegialt lärande som en del av det pedagogiska ledarskapet, vilket innebär ytterligare bidrag till förstärkningar i utvecklingen av finlandssvensk småbarnspedagogik.

Fortbildningshelheten Framtidens småbarnspedagogik – ledarskap utgör delvis projektets sammanhang. Det övergripande syftet med fortbildningshelheten är att lyfta fram och stärka verksamma ledare i det mångfacetterade ledarskapet inom småbarnspedagogiken. Inom fortbildningshelheten får deltagarna (verksamma daghemsföreståndare/pedagogiska utvecklare) möjlighet att utveckla sig själva som pedagogiska ledare och sin verksamhet, genom att de fördjupar sin kompetens inom olika temaområden. Fortbildningen kommer att främja ledarskapskompetensen som behövs för implementering av utbildningspolitiska och strukturella reformer samt nya läroplansgrunder. Fortbildningshelheten fortgår 2021–2023.

Inom ramen för ledarskapsprojektet genomförs tre delstudier under åren 2022–2026. Delstudierna kommer också att ingå i en doktorsavhandling. Ansvarig för projektet är professor Mia Heikkilä och involverade forskare är universitetslektor Mikaela Svanbäck-Laaksonen och universitetslärare Pia Nordin.

Kontakta oss

Mikaela Svanbäck-Laaksonen

Universitetslektor 

inom småbarnspedagogik

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Mia Heikkilä

Professor 

i småbarnspedagogik

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Pia Nordin

Doktorand 

Doktorandnätverk vid FPV 2023-2027

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier