Skriv här det du söker efter!

OstroInvolve 2.0

OstroInvolve 2.0

Tid

1.1.2016–31.12.2019

Finansiär

 • Finlands Akademi
 • OstroInvolve 2.0 är ett 4-årigt projekt finansierat av Högskolestiftelsen i Österbotten var syfte är att stärka den lokala demokratin genom att utföra deliberativa medborgarsamtal som experiment-på-fältet. Projektet samarbetar med en kommunal samarbetspartner och har totalt arrangerat nio medborgardiskussioner om politiska frågor av olika magnitud på lokal nivå. Projektets vetenskapliga fokus är främst på hur dessa diskussioner fungerar som komplement till den representativa demokratin på lokal nivå samt på hur människor som deltar i dylika diskussioner upplever processen och påverkas av den.

  Kontakta oss

  Kim Strandberg

  Professor 

  i statskunskap, särskilt politisk kommunikation

  Samhällsvetenskaper

  Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik