Skriv här det du söker efter!

Oikeudellinen selvitys eri perusoikeuksien ja kansainvälisten sopimusten vaikutuksesta kalastuksen järjestämiseen Ylä-Lapissa

Oikeudellinen selvitys eri perusoikeuksien ja kansainvälisten sopimusten vaikutuksesta kalastuksen järjestämiseen Ylä-Lapissa

Tid

1.2.2024–22.11.2024

Finansiär

 • Jord- och skogsbruksministeriet
 • Projektets målsättning är att göra en utförlig analys om de rättsliga förutsättningarna att begränsa fiske. Projektet anknyter sig till problematiken kring de minskade laxbestånden i Lappland. Projektets fokus ligger i förhållandet mellan ansvaret för miljön och andra grundläggande rättigheter samt friheter. Utöver den statsförfattningsrättsliga analysen kommer projektet att fördjupa sig i de internationella skyldigheter som gäller fiske.

  Kontakta oss

  Elina Pirjatanniemi (Ansvarig forskare)

  Professor 

  i juridik med inriktning straffrätt

  Juridik

  Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik

  Maija Mustaniemi-Laakso

  Projektforskare 

  Institutet för mänskliga rättigheter

  Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik

  Rakel Tiderman

  Projektkoordinator 

  Institutet för mänskliga rättigheter

  Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik
  Till projektsidan i Åbo Akademis forskningsportal