Skriv här det du söker efter!

NordicEdAI: Ett nordiskt tvärvetenskapligt nätverk kring AI inom utbildning

NordicEdAI: Ett nordiskt tvärvetenskapligt nätverk kring AI inom utbildning

Tid

1.1.2024–31.12.2027

Projektägare

Linköpings universitet

Samarbetsparter

 • Åbo Akademi
 • Stockholms universitet
 • Luleå tekniska universitet
 • Nätverkets främsta mål är att underlätta och främja gränsöverskridande, tvärvetenskaplig samverkan och forskning kring AI i utbildning med fokus på frågorna ”vad” och ”hur”. Ett annat viktigt mål är att sprida resultat till en bredare publik, såsom pedagoger, beslutsfattare och andra intressenter. Nätverket startas av svenska och finländska forskare inom datavetenskap och pedagogik, och under projektets gång kommer nätverket att utökas till att omfatta andra nordiska länder och discipliner

  Kontakta oss

  Charlotta Hilli

  Universitetslektor 

  i pedagogik företrädesvis universitetspedagogik

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
  Till projektsidan i Åbo Akademis forskningsportal