Skriv här det du söker efter!

Marykedjan

Marykedjan

Tid

14.8.2023–13.8.2026

Projektägare

Åbo Akademi

Samarbetsparter

 • Västerås Stift
 • Målet med projektet är att etablera formaliserade samverkansstrukturer där kommunala myndigheter, näringsliv och civilsamhällesaktörer arbetar tillsammans för att på ett systematiskt sätt erbjuda ett helhetsstöd till den enskilde och öka förutsättningarna för fler att närma sig arbetsmarknaden.

  Projektet tar sin början i nyskapade och/eller befintliga mötesplatser i de båda kommunerna. Mötesplatsernas relationsbygge syftar till att med kravlös gemenskap och ”mjuka” erbjudanden om stöd och gemenskapande aktiviteter påbörja en rörelse från passivitet till egenmakt. Kring mötesplatserna skapas en stödstruktur för deltagarnas stegförflyttning med hjälp av strategisk kompetens inom samhällsvägledning, studier och kompetensutveckling, arbetsvägledning och organisering för egenmakt och social mobilisering. Med mötesplatserna som ett ”hemma” att återvända till för aktiviteter och gemenskap byggs sedan kedjor av insatser som kan stötta motiverade individer i en stegförflyttning mot arbetsmarknadens behov. Detta sker dels genom att koppla samman befintliga resurser inom de samverkande aktörernas respektive verksamheter och ansvarsområden, dels genom att bidra till att skapa nya insatser som underlättar vägen mellan arbetsförberedande insatser och fast anställning.

  Kontakta oss

  Cecilia Nahnfeldt (Ansvarig forskare)

  Professor 

  i praktisk teologi

  Teologi

  Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
  Till projektsidan i Åbo Akademis forskningsportal