Skriv här det du söker efter!

Korsholm 2020

Korsholm 2020

Time:

1.7.2020–31.3.2021

Coordinator/main contractor:

Thomas Karv

Financiers:

  • Högskolestiftelsen i Österbotten
  • Korsholm2020 är ett projekt finansierat av Högskolestiftelsen i Österbotten. Målet med detta projekt är att undersöka hur folkomröstningsprocesser på kommunal nivå inverkar på samhällsklimatet. Projektet är direkt relaterat till det faktum att Österbotten under kort tid har fått ta del av två, av varandra oberoende, folkomröstningar angående kommunfusioner. Under hösten 2020 kommer därför en medborgarenkät att skickas ut i en av dessa kommuner, Korsholm, med syftet att samla in enkätdata på hur medborgaropinion har påverkats av en folkomröstningsprocess. Resultaten kommer att sammanställas och presenteras i en offentlig rapport i början av 2021.