Skriv här det du söker efter!

Komplexiteten i familjers välbefinnande i en nordisk välfärdskontext – Work-life balance i dagens arbetsliv

Komplexiteten i familjers välbefinnande i en nordisk välfärdskontext – Work-life balance i dagens arbetsliv

Tid

1.8.2024–31.12.2026

Finansiär

 • Högskolestiftelsen i Österbotten
 • För att kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för god psykisk hälsa och välbefinnande i den nordiska befolkningen krävs ett ökat fokus på både familje- och arbetsrelaterat välbefinnande, samt relaterade kontextuella mekanismer och interagerande faktorer i dessa vardagsarenor. PLEX-WELL bidrar till kunskapsbasen rörande bestämningsfaktorer för familjers välbefinnade i norden, med fokus på work-life balance samt relaterade jämställdhetsfrågor. Projektets övergripande syfte är att systematiskt undersöka de komplexa mekanismer som påverkar psykiskt välbefinnande bland familjer i den österbottniska och bredare nordiska regionen, med målsättning att identifiera olika multi-kontextuella stöd- och riskfaktorer samt deras interaktioner. Vidare syftar projektet till att generera en integrerad färdplan för forskning kring psykiskt välbefinnande bland nordiska familjer, där vikten av att samtidigt studera arbets- och familjekontexten samt stöd- och riskfaktorer i repektive arena belyses.

  Kontakta oss

  Anna Forsman (Ansvarig forskare)

  Äldre universitetslektor 

  i hälsovetenskaper

  Hälsovetenskaper

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Johanna Nordmyr

  Universitetslektor 

  i vårdvetenskap

  Hälsovetenskaper

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
  Till projektsidan i Åbo Akademis forskningsportal