Skriv här det du söker efter!

IoTXChange

IoTXChange

Tid:

7.5.2020–7.8.2022

Finansiär:

  • Europeiska unionens URBACT III-program (Europeiska regionala utvecklingsfonderna )

Projektägare:

Fundao kommun (Portugal)

Budget:

744 167 euro

Övriga projektparter:

  • Kommunerna Razlog (Bulgarien)
  • Dodoni (Grekland)
  • Nevers (Frankrike)
  • Jelgava landskommun (Lettland)
  • Ånge (Sverige)
  • Kežmarok (Slovakia)
  • Åbo Akademi

Åbo Akademis del av budgeten:

82 939 euro (11%)

IoTXchange bygger ett europeiskt nätverk av partners som ska göra upp digitaliseringsplaner som bygger på sakernas internet (IoT eller Internet of Things) för att förbättra livskvaliteten i små och medelstora städer genom konkreta tjänster och lösningar. Urbactmetodologin, som bygger på internationellt samarbete mellan städer och engagemang via lokala aktionsgrupper, erbjuder de åtta projektparterna ramar för att utveckla handlingsplaner för den digitala transformationen. 

Åbo Akademis Experience Lab är den första akademiska projektparten i URBACT-nätverket. Vi kommer att samarbeta med Nykarleby stad kring förverkligandet. 

Detta URBACT-projekt delfinansieras av den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.  

 

Kontakta oss

Kimmo Rautanen

Planerare 

vid Experience Lab

Experience Lab

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

kimmo.rautanen@abo.fi

Tfn +358 503491239