Skriv här det du söker efter!

IoTXChange

IoTXChange

Tid

7.5.2020–7.8.2022

Projektägare

Fundao kommun (Portugal)

Övriga projektparter

 • Kommunerna Razlog (Bulgarien)
 • Dodoni (Grekland)
 • Nevers (Frankrike)
 • Jelgava landskommun (Lettland)
 • Ånge (Sverige)
 • Kežmarok (Slovakia)
 • Åbo Akademi
 • Finansiär

 • Europeiska unionens URBACT III-program (Europeiska regionala utvecklingsfonderna )
 • Budget

  744 167 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  82 939 euro (11%)

  IoTXchange bygger ett europeiskt nätverk av partners som ska göra upp digitaliseringsplaner som bygger på sakernas internet (IoT eller Internet of Things) för att förbättra livskvaliteten i små och medelstora städer genom konkreta tjänster och lösningar. Urbactmetodologin, som bygger på internationellt samarbete mellan städer och engagemang via lokala aktionsgrupper, erbjuder de åtta projektparterna ramar för att utveckla handlingsplaner för den digitala transformationen. 

  Åbo Akademis Experience Lab är den första akademiska projektparten i URBACT-nätverket. Vi kommer att samarbeta med Nykarleby stad kring förverkligandet. 

  Detta URBACT-projekt delfinansieras av den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.  

   

  Kontakta oss

  Kimmo Rautanen

  Planerare 

  vid Experience Lab

  Experience Lab

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
  Till projektets webbsida