Skriv här det du söker efter!

Innovations For Pandemia Isolation – PANDA

PANDA

Tid:

1.1.2021–30.9.2021

Finansiär:

  • Botnia Atlantica
  • Region Västerbotten
  • Åbo Akademi
  • Umeå universitet

Projektägare:

Åbo Akademi

Budget:

75 000 euro

Samarbetsparter:

  • Åbo Akademi
  • Umeå universitet

Projektet som är en gränsöverskridande förstudie syftar till att kartlägga och utreda om och hur kommunernas ansvar för smittskyddsuppföljning och stöd till klienter i karantän kan effektiveras genom ett digitalt verktyg (en applikation).

Förstudien genomförs i Finland och i Sverige och målgruppen är vårdorganisationer, vårdpersonal och klienter/patienter. Förstudien fungerar som grund för ett möjligt framtida projekt som kan leda till en innovation

Kontakta oss

Linda Nyholm

Akademilektor 

i vårdvetenskap

Hälsovetenskaper

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

linda.nyholm@abo.fi

Tfn +358 469219737

Camilla Mattjus

Universitetslärare 

i vårdvetenskap

Hälsovetenskaper

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

camilla.mattjus@abo.fi

Pia Nygårdas

Projektassistent 

Hälsovetenskaper

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

pia.nygardas@abo.fi

Tfn +358 503397899