Skriv här det du söker efter!

Innovations For Pandemia Isolation – PANDA

Innovations For Pandemia Isolation – PANDA

Tid

1.1.2021–30.9.2021

Projektägare

Åbo Akademi

Samarbetsparter

 • Åbo Akademi
 • Umeå universitet
 • Finansiär

 • Botnia Atlantica
 • Region Västerbotten
 • Åbo Akademi
 • Umeå universitet
 • Budget

  75 000 euro

  Projektet som är en gränsöverskridande förstudie syftar till att kartlägga och utreda om och hur kommunernas ansvar för smittskyddsuppföljning och stöd till klienter i karantän kan effektiveras genom ett digitalt verktyg (en applikation).

  Förstudien genomförs i Finland och i Sverige och målgruppen är vårdorganisationer, vårdpersonal och klienter/patienter. Förstudien fungerar som grund för ett möjligt framtida projekt som kan leda till en innovation

  Kontakta oss