Skriv här det du söker efter!

FamWell – Finländska barnfamiljers välbefinnande i den ekonomiska krisens skugga

FamWell – Finländska barnfamiljers välbefinnande i den ekonomiska krisens skugga

Tid

1.1.2016–1.1.2019

Projektägare

Åbo Akademi

Finansiär

 • Högskolestiftelsen i Österbotten
 • Svensk-Österbottniska samfundet r.f.
 • FamWell –projektet fokuserar på barnfamiljers välbefinnande under den ekonomiska krisen och familjepolitiska förändringar och har en speciell fokus på Österbotten och dess tvåspråkiga karaktär och således bidrar till Åbo Akademis spetsområde inom forskning, minoritetsfrågor, välfärd och hälsa.

  Finländska barnfamiljers välbefinnande i den ekonomiska krisens skugga (FamWell) är ett forskningsprojekt vid Åbo Akademi i Vasa, finansierat av Högskolestiftelsen i Österbotten och Svensk-Österbottniska Samfundet. Projektets syfte är att forska i finländska och österbottniska barnfamiljers välbefinnande i krisens och nedskärningarnas Finland. Målsättningen är att synliggöra hur den ekonomiska krisen och nedskärningar i familjepolitiken har påverkat familjers, barns, ungdomars och föräldrars sociala, ekonomiska och psykiska välbefinnande. Dessutom är projektets vidare mål att stärka forskarutbildningen inom detta forskningsområde vid Åbo Akademi och samtidigt leda till en högre grad av samhällelig, vetenskaplig och politisk medvetenhet om hur förändringar inom familjepolitiken samt ekonomiska förändringar under de senaste åren har påverkat barnfamiljers välbefinnande.

  Projektet består av flera olika metoder, varav kvalitativ intervju och kvalitativ innehållsanalys kommer att vara de huvudsakliga metoderna. En stor del av projektet omfattar en intervjuundersökning, som genomfördes vintern 2016–2017 inom f.d. Vasa läns område, dvs. Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra-Österbotten. Denna undersöknings syfte var att lyfta fram barnfamiljernas subjektiva erfarenheter om deras välbefinnande samt de sociala risker och överlevnadsstrategier de har. Målet var att framföra hur barnfamiljerna själva upplever vardagen under den ekonomiska krisen och familjepolitiska förändringar. Hur upplever de att deras situationer påverkar på barnens välmående och hur orkar de själva under all eventuell press som vardagen innebär? Ur detta material skrivs tre vetenskapliga artiklar som ska publiceras i nationella och internationella tidskrifter. Projektets resultat presenteras också i olika konferenser och har redan under hösten 2017 varit framställt vid ESA (European Social Association) –konferens i Aten, vid Espanet –konferensen i Lissabon och vid Sosiaalipolitiikan päivät i Jyväskylä.

  Rapportering:

  Palmu, M., & Nygård, M. (2017). Barnfamiljer i krisens skugga (FamWell). Rapport från intervjuundersökningen.

  Presentationer:

  Palmu, M., Nygård, M. & Nyqvist, F. (2017).   Universalismi käännekohdassa. Haastattelututkimus pohjanmaalaisten lapsiperheiden kokemuksista. Oral presentation. Jyväskylä: Sosiaalipolitiikan päivät 2017, 26–27.10.2017

  Palmu, M. & Nyqvist, F. (2017). Family policy and child poverty in times of permanent austerity: an analysis of 22 European countries 2006–2015. Conference paper. Lisboa: Espanet Europe 14–16.9.2017

  Palmu, M., Nygård, M. & Nyqvist, F. (2017). Coping with risks, and subjective experiences of wellbeing during economic crisis and changing family policy. The case of Finnish and Swedish speaking families with children in the region of Ostrobothnia in Finland. Oral presentation.  Athens: ESA 2017 – 13th Conference of the European Sosiologial Association 29.8–1.9.2017

   

  För mer information kontakta:

  Mikael Nygård, professor i socialpolitik, Åbo Akademi

  Tel: +35863247493, +350-50-3873690 E-post: mikael.nygard@abo.fi

   

  Marja Palmu, PM, doktorand i socialpolitik, Åbo Akademi

  Tel: +35863247498, E-post: marja.palmu@abo.fi