Skriv här det du söker efter!

Tid:

25.6.2017–31.10.2019

Finansiär:

  • NTM-centralen

Projektägare:

Experience Lab, Åbo Akademi

Budget:

76 859 euro

Åbo Akademis del av budgeten:

76 859 euro (100%)

Genom konkreta test- och utvecklingstjänster och hands-on-utvecklingshjälp förkortar vi steget från idé via prototyp till lanseringsklar produkt, vilket ger flexibla företag en väg att snabbt testa sina produkter på målgruppen och nå ut på marknaden. I praktiken innebär kravet på snabbhet ofta att utvecklare inte tillräckligt väl tar reda på målgruppens verkliga behov och åsikter. Vårt mål är att kunna introducera ett genuint användarcentrerat tankesätt i digitala utvecklingsprocesser.

Kontakta oss

Joachim Majors

Planerare 

Experience Lab

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

joachim.majors@abo.fi

Tfn +358 505781088