Skriv här det du söker efter!

Tid

25.6.2017–31.10.2019

Projektägare

Experience Lab, Åbo Akademi

Finansiär

 • NTM-centralen
 • Budget

  76 859 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  76 859 euro (100%)

  Genom konkreta test- och utvecklingstjänster och hands-on-utvecklingshjälp förkortar vi steget från idé via prototyp till lanseringsklar produkt, vilket ger flexibla företag en väg att snabbt testa sina produkter på målgruppen och nå ut på marknaden. I praktiken innebär kravet på snabbhet ofta att utvecklare inte tillräckligt väl tar reda på målgruppens verkliga behov och åsikter. Vårt mål är att kunna introducera ett genuint användarcentrerat tankesätt i digitala utvecklingsprocesser.

  Kontakta oss