Skriv här det du söker efter!

En studie i skandinavisk politisk teologi

En studie i skandinavisk politisk teologi

Tid

24.8.2023–23.8.2024

En studie av hur församlingsarbete med migranter och samverkan med offentliga aktörer och andra civilsamhällesorganisationer förändras i en ny politisk kontext.

Kontakta oss

Cecilia Nahnfeldt (Ansvarig forskare)

Professor 

i praktisk teologi

Teologi

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Till projektsidan i Åbo Akademis forskningsportal