Skriv här det du söker efter!

Embodied Language Learning through the Arts

Embodied Language Learning through the Arts

Tid

1.1.2021–31.12.2024

Projektägare

Konstuniversitetet i Helsingfors

Finansiär

 • KONE-stiftelsen (Konstuniversitetet)
 • Svensk-Österbottniska samfundet (Åbo Akademi)
 • Harry Schaumans stiftelse (Åbo Akademi)
 • Forskningsprojektet Embodied Language Learning through the Arts (ELLA) undersöker hur språk, konstnärlig aktivitet och kroppsligt lärande kan sammanflätas och hur kroppsligt språklärande genom konst kan bidra till meningsfull förändring i pedagogiska praktiker. Projektet leds av professor Eeva Anttila vid Konstuniversitet i Helsingfors och projektgruppen består av forskare och konstnärer vid Konstuniversitetet, Åbo Akademi, Åbo universitet, Jyväskylä universitet och Tammerfors universitet, samt internationella samarbetspartners vid Köpenhamns Universitet och Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet.

  ELLA-projektet inkluderar tre delprojekt: Early ELLA, Culturally diverse ELLA och Multiprofessional ELLA. Forskare vid Åbo Akademi är involverade i delprojekten Early ELLA och Multiprofessional ELLA. Early ELLA bedrivs i nära samarbete med lärare och konstnärer för att utveckla och undersöka kroppsligt lärande genom konst i den tidiga språk-, läs- och skrivundervisningen. Forskningsintresset riktas mot hur dans kan främja barns tidiga språk-, läs- och skrivutveckling samt hur konst kan producera förändringar i hur språk-, läs- och skrivundervisningen förstås och genomförs. Forskningen bedrivs även i samarbete med Regionala danscentret i Österbotten. Delprojektet Multiprofessional ELLA syftar vidare till att främja mångprofessionellt samarbete mellan forskare, lärare, lärarutbildare och konstnärer. Forskningsintresset riktas mot dels kroppsligt språklärande genom konst i lärarutbildningen vid Åbo Akademi, dels utveckling av didaktiska angreppssätt med konstnärliga ingångar i kombination med svenska som andraspråk på gymnasienivå.

   

  Kontakta oss

  Sofia Jusslin

  Universitetslektor 

  i svenska och litteratur med didaktisk inriktning

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
  Till projektets webbsida