Skriv här det du söker efter!

Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning

Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning

Tid:

1.1.2019–31.12.2021

Finansiär:

  • Åtta skolhuvudmän från Sverige och Finland medverkar i och finansierar projektet

Projektägare:

Ifous

Syftet är att vidareutveckla fjärr- och distansundervisningens didaktik och utveckla lärarrollen i digitala miljöer för att stödja elevernas kunskapsutveckling. Det stärker skolhuvudmäns förmåga att erbjuda fjärr- och distansundervisning av god kvalitet och bidrar i förlängningen till en mer likvärdig utbildning.

Forskare: Charlotta Hilli, Åbo Akademi & Anna Åkerfeldt, Stockholms universitet

Kontakta oss

Charlotta Hilli

Universitetslärare 

i pedagogik företrädesvis universitetspedagogik

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

charlotta.hilli@abo.fi