Skriv här det du söker efter!

Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning

Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning

Tid

1.1.2019–31.12.2021

Projektägare

Ifous

Finansiär

 • Åtta skolhuvudmän från Sverige och Finland medverkar i och finansierar projektet
 • Syftet är att vidareutveckla fjärr- och distansundervisningens didaktik och utveckla lärarrollen i digitala miljöer för att stödja elevernas kunskapsutveckling. Det stärker skolhuvudmäns förmåga att erbjuda fjärr- och distansundervisning av god kvalitet och bidrar i förlängningen till en mer likvärdig utbildning.

  Forskare: Charlotta Hilli, Åbo Akademi & Anna Åkerfeldt, Stockholms universitet

  Kontakta oss

  Charlotta Hilli

  Universitetslektor 

  i pedagogik företrädesvis universitetspedagogik

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
  Till projektets webbsida