Skriv här det du söker efter!

Barnspråk – Utveckling av tal och språk

Barnspråk – Utveckling av tal och språk

Projektägare

Åbo Akademi

Finansiär

 • Kommunalrådet C. G. Sundells Stiftelse
 • Svenska Kulturfonden
 • Victoriastiftelsen
 • Temperament, föräldra-barn-samspel och tidig kommunikationsutveckling

  Studien, som är en del av FinnBrain projektet studerar sambandet mellan temperament, föräldra-barn-samspel och tidig kommunikationsutveckling hos barn i åldern 0-30 månader.

  Forskare: Denise Ollas-Skogster


  Uppväxtmiljöns betydelse för tidig ordförrådsutveckling

  (The child´s growing environment and early vocabulary development)

  Studien är en del av STEPS-study och analyserar omgivningsfaktorers betydelse för tidig expressiv ordförrådsutveckling

  Forskare: Annette Nylund


  Flerspråkig utveckling 

  Studien, som är en del av STEPS-study  är en jämförande studie av språkutvecklingen på svenska och finska hos enspråkiga och tvåspråkiga barn i åldern 1–6 år.

  Forskare: Jenny Lindgren