Skriv här det du söker efter!

Barnspråk – Störningar i språkutvecklingen

Barnspråk – Störningar i språkutvecklingen

Projektägare

Åbo Akademi

Finansiär

  • Kommunalrådet C. G. Sundells Stiftelse
  • Förekomst och behandling av utvecklingsrelaterad språkstörning (DLD) i Finland 

    Studien är ett projekt inom STEPS-study och med målsättningen att analyserar prevalensen och habiliteringen av barn diagnostiserade med DLD i Finland samt faktorer associerade med DLD.

    Forskare: Elvira Kaiser