Skriv här det du söker efter!

Barnspråk – Stödåtgärder

Barnspråk – Stödåtgärder

Projektägare

Åbo Akademi

Finansiär

 • Kommunalrådet C. G. Sundells Stiftelse
 • Tidig språkinlärning via lek 

  Studien är en del av KieLo-SpråkLek-projektet. Målsättningen är att studera föräldraoro vid sen talstart i svensk och finskspråkiga barn samt skillnader i barns språkförmåga efter föräldraintervention.

  Forskare: Jessica Åkermarck


  Musiklekskolans inverkan på CI-barnens förmåga att känna igen emotioner i tal och musik

  Projektet undersöker betydelsen av musiklekskola för igenkänning av emotioner i musik och känsloprosodi hos barn med CI eller annan hörapparat.

  Forskare: Leena Maria Heikkola

  Sång och barn

  Studien sker i samarbete med forskare från Lunds universitet och Kungliga Musikaliska Akademin i Stockholm i projektet ”Sjungande Barn”

  Forskare: Nadja Bruun