Skriv här det du söker efter!

Avancerad hemvård och -rehabilitering

Avancerad hemvård och -rehabilitering

Tid

1.12.2018–22.12.2025

Projektägare

Åbo Akademi/Hälsovetenskaper

Samarbetsparter

 • Del 1 (2018-2023) Parkinson hemrehabilitering: Parkinsonförbundet i Finland
 • Botnia Parkinsonförening rf
 • Peurunka motion- och rehabiliteringscenter
 • Neurolatino ©
 • Träning på recept ©
 • Del 2 (2019-2025) Klientcentrerad
 • kompetent och säker hemvård: nationella Klient- och patientsäkerhetscentret
 • Finansiär

 • Högskolestiftelsen i Österbotten
 • Aktiastiftelsen i Österbotten
 • Svensk-Österbottniska Samfundet
 • Sjuksköterskeföreningen i Finland rf
 • Budget

  108 000 euro

  Ett av de social- och hälsopolitiska målen är att stöda äldres möjligheter till självständigt hemmaboende. För detta ändamål behövs det garanti för klientcentrerade, kompetenta och säkra vård- och serviceformer hemma och hos den äldre klienten.  Hemvården består av hemtjänst och hemsjukvård, men innefattar vid behov även specialsjukvård i form av hemsjukhusvård. Vid sidan om hemvården behöver den äldre ofta både proaktiv och reaktiv rehabilitering, särskilt vid åldersrelaterad gerasteni eller vid komplexa, kroniska sjukdomar så som Parkinson.

  Hemvårdens klient- och patientsäkerhet är svårare att organisera och övervaka än säkerhetsarbete inom anstalts- och specialsjukvården.

  Projektet Avancerad hemvård och –rehabilitering består av två delprojekt och utförs i respektive fyra plus fyra delar under åtta års tid. Syftet med delprojekt 1 (hemrehabilitering) var att tillsammans (co-design) med Parkinson-drabbade och deras närmaste utveckla, testa och sprida en hemrehabiliteringsintervention, som målgruppen självständigt och tryggt kan utföra hemma. Syftet för delprojekt 2 (Klientcentrerad, kompetent och säker hemvård) är att kartlägga patienttillfredsställelse och arbetsfördelning och kompetensstruktur vid hemsjukhusvård, patient/klientsäkerheten i social- och hälsovårdstjänster i hemmet ur serviceproducentens perspektiv, samt jämföra hemvårdens klient- och patientsäkerhet med anstaltsvårdens klient- och patientsäkerhet, med fokus i äldrevården.

  Projektets målgrupper

  • hemvårdens klienter och patienter samt deras närmaste
  • hemvård- och hemsjukhuspersonal
  • tredje sektorns aktörer

  Projektets mål

  Målet med projektet är att utveckla kvalitetskriterier för klientcentrerad, kompetent och säker hemvård, inkluderad hemrehabilitering.

  Projektets förväntade resultat

  Projektets aktiviteter och resultat förväntas stödja utvecklingen av klientcentrerade, kompetenta och säkra hemvårdstjänster lokalt, nationellt och internationellt. Resultaten kan också användas vid upprättandet av hemvårdens arbetsfördelning mellan sociala sektorn och vården, samt i utveckling och säkerställandet av klient- och patientsäker hemvård.

  Projektet genomförs av:
  Åbo Akademi/Hälsovetenskaper

  Kontakta oss

  Lisbeth Fagerström

  Professor 

  i vårdvetenskap

  Hälsovetenskaper

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier