Skriv här det du söker efter!

ARTTU2

ARTTU2

Tid:

1.12.2014–30.4.2018

Finansiär:

  • Finlands Kommunförbund
  • deltagarkommunerna
  • Finansministeriet
  • Social- och hälsovårdsministeriet och några andra ministerier.

Projektägare:

Finlands Kommunförbund

Samarbetsparter:

  • Forskningsprogrammets olika delprojekt genomförs i samarbete med olika universitet

Forskningsprogrammet ARTTU2, som samordnas av Kommunförbundet, utreder konsekvenserna av de förändringar som genomförda och kommande reformer i kommunerna medför för kommunerna och kommuninvånarna.

Programmet inleddes i slutet av år 2014 och pågår till förvåren 2018. I forskningsprogrammet medverkar 40 kommuner av olika typ och storlek i olika delar av Finland.

ARTTU2 är en fortsättning på det motsvarande programmet för utvärdering av strukturreformen som genomfördes 2008–2012. ARTTU2 producerar systematiska och jämförbara forskningsrön om effekterna av dels reformer som ålagts och kommer att åläggas kommunerna och dels reformer som kommunerna själva genomfört. Programmet utreder hur reformerna har inverkat på bland annat den kommunala servicen, demokratin och ledningen, den kommunala ekonomin samt samhällsstrukturen och livskraften.

Mera information om forskningsprogrammet hittar du på Kommunförbundets sidor

Kontakta oss

Siv Sandberg

Universitetslärare 

i offentlig förvaltning

Samhällsvetenskaper

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

siv.sandberg@abo.fi

Tfn +358 400726380