Skriv här det du söker efter!

ARTTU2

ARTTU2

Tid

1.12.2014–30.4.2018

Projektägare

Finlands Kommunförbund

Samarbetsparter

 • Forskningsprogrammets olika delprojekt genomförs i samarbete med olika universitet
 • Finansiär

 • Finlands Kommunförbund
 • deltagarkommunerna
 • Finansministeriet
 • Social- och hälsovårdsministeriet och några andra ministerier.
 • Forskningsprogrammet ARTTU2, som samordnas av Kommunförbundet, utreder konsekvenserna av de förändringar som genomförda och kommande reformer i kommunerna medför för kommunerna och kommuninvånarna.

  Programmet inleddes i slutet av år 2014 och pågår till förvåren 2018. I forskningsprogrammet medverkar 40 kommuner av olika typ och storlek i olika delar av Finland.

  ARTTU2 är en fortsättning på det motsvarande programmet för utvärdering av strukturreformen som genomfördes 2008–2012. ARTTU2 producerar systematiska och jämförbara forskningsrön om effekterna av dels reformer som ålagts och kommer att åläggas kommunerna och dels reformer som kommunerna själva genomfört. Programmet utreder hur reformerna har inverkat på bland annat den kommunala servicen, demokratin och ledningen, den kommunala ekonomin samt samhällsstrukturen och livskraften.

  Mera information om forskningsprogrammet hittar du på Kommunförbundets sidor

  Kontakta oss

  Siv Sandberg

  Universitetslärare 

  i offentlig förvaltning

  Samhällsvetenskaper

  Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik