Skriv här det du söker efter!

Archipelago Business Development

Tid:

1.10.2016–30.9.2019

Finansiär:

  • EU
  • European Regional Development Fund
  • Egentliga Finlands förbund

Projektägare:

Novia, Åbo Akademi

Budget:

1 638 511 euro

Övriga projektparter:

  • Novia
  • Södertörns Högskola
  • Drivhuset Sverige

Åbo Akademis del av budgeten:

368 450 euro (22%)

Inom projektet Archipelago Business Development vill skapa nya affärsmodeller och kunskapsutbyte i skärgården över nations- och generationsgränser.

Samverkan mellan entreprenörer, nystartade företag och studerande kan skapa nya marknader, stärka områdets konkurrenskraft och möjliggöra tillväxt.
Projektet erbjuder punktinsatser eller längre utvecklingsprogram för företag i skärgårdsregionen. Exempel på detta är startup-kompetens, coaching-tekniker och innovativa modeller för affärsutveckling som stöder de deltagande företagen. Inom projektet erbjuds även hjälp med digitalisering, logistik, lönsamhet, marknadsföring, redovisning och rekrytering mm. Studerande på partnerhögskolorna deltar genom co-coaching, praktikperioder, projekt och examensarbeten.

Kontakta oss

Stefan Lång

Universitetslärare 

i Organisation och ledning

Företagsekonomi

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

stefan.lang@abo.fi

Tfn +358 469216649