Skriv här det du söker efter!

Archipelago Business Development

Archipelago Business Development

Tid

1.10.2016–30.9.2019

Projektägare

Novia, Åbo Akademi

Övriga projektparter

 • Novia
 • Södertörns Högskola
 • Drivhuset Sverige
 • Finansiär

 • EU
 • European Regional Development Fund
 • Egentliga Finlands förbund
 • Budget

  1 638 511 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  368 450 euro (22%)

  Inom projektet Archipelago Business Development vill skapa nya affärsmodeller och kunskapsutbyte i skärgården över nations- och generationsgränser.

  Samverkan mellan entreprenörer, nystartade företag och studerande kan skapa nya marknader, stärka områdets konkurrenskraft och möjliggöra tillväxt.
  Projektet erbjuder punktinsatser eller längre utvecklingsprogram för företag i skärgårdsregionen. Exempel på detta är startup-kompetens, coaching-tekniker och innovativa modeller för affärsutveckling som stöder de deltagande företagen. Inom projektet erbjuds även hjälp med digitalisering, logistik, lönsamhet, marknadsföring, redovisning och rekrytering mm. Studerande på partnerhögskolorna deltar genom co-coaching, praktikperioder, projekt och examensarbeten.

  Kontakta oss

  Stefan Lång

  Universitetslektor 

  i företagsekonomi, inriktning strategi

  Handelshögskolan

  Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik