Skriv här det du söker efter!

Alla språk med! Kaikki kielet mukaan!

Alla språk med! Kaikki kielet mukaan!

Tid

1.8.2018–31.7.2018

Finansiär

 • Svenska kulturfonden
 • Projektet utvecklar, förankrar och sprider forskningsbaserade arbetssätt för undervisning av svenska för finskspråkiga och finska för svenskspråkiga som samtidigt öppnar upp för en inkluderande flerspråkighet, främst genom vidareutveckling av språkbad, tandem och co-teaching till att gälla även flerspråkiga grupper och på stadier där de inte tidigare använts. Arbetet sker genom samarbete mellan forskare och praktiker inom en helhet som representerar Vasa stads utbildningsväsende från dagvården till andra stadiet. Hanke kehittää, vakiinnuttaa ja välittää tutkittuja työtapoja suomen kielen opetukseen ruotsinkielisille ja päinvastoin, keskittyen etupäässä kielikylpy- ja tandempedagogiikkaan sekä co-teaching-työtapaan suunnattuna monikielisille kohderyhmille ja koulutusasteille, joissa niitä ei ole aiemmin käytetty. Hanke rakentuu yhteistyölle tutkijoiden ja käytännön toimijoiden välillä ja kokonaisuus kattaa Vaasan kaupungin opetustoimen varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen.

  Kontakta oss

  Katri Hansell

  Forskningsledare 

  i småbarnspedagogik

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
  Till projektets webbsida