Skriv här det du söker efter!

Akademiforum

Akademiforum

Tid

1.1.2023–31.12.2025

Projektägare

Åbo Akademi

Samarbetsparter

 • HSS Media
 • Svenska folkskolans vänner rf.
 • Finansiär

 • Aktiastiftelsen i Vasa
 • Harry Schaumans stiftelse
 • Svenska kulturfonden
 • Svensk-Österbottniska samfundet
 • Aktiastiftelsen i Vasa
 • Harry Schaumans stiftelse
 • Högskolestiftelsen
 • Budget

  45 000 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  45 000 euro (100%)

  Syftet med Akademiforum är att aktualisera samhällsrelevanta frågor och att synliggöra den
  svenskspråkiga högre utbildningen och vetenskapen i Österbotten. Akademiforum utgör ett forum för en kontinuerlig dialog mellan vetenskapen och det omgivande samhället. Målgrupp är befolkningen i Svensk-Österbotten.