Skriv här det du söker efter!

A novel sandwich preparation method for highly reproducible and stable perovskite solar cells

A novel sandwich preparation method for highly reproducible and stable perovskite solar cells

ASPIRE

Tid:

1.1.2018–31.12.2020

Finansiär:

  • Jane and Aatos Erkko foundation

Budget:

997 000 euro

Övriga projektparter:

  • Prof. Ronald Österbacka Organisk elektronik och Centret för Funktionella Material
  • Doc. Jan-Henrik Smått Nanostrukturerade metalloxider
  • Dr. Paola Vivo Chemistry & advanced materials Tampere University of Technology
  • Prof. Peter Lund New energy technologies (renewable) Aalto University

Åbo Akademis del av budgeten:

448 500 euro (45%)

The consortium aims at developing a sustainable perovskite solar cell technology using a completely new and innovative device fabrication concept

Kontakta oss

Ronald Österbacka

Professor 

fysik, företrädesvis experimentell fysik

Fysik

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

ronald.osterbacka@abo.fi

Tfn +358 504096423