Skriv här det du söker efter!

Praktisk teologi – personal

Praktisk teologi – personal

E-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Cecilia Nahnfeldt
Professor

Jakob Dahlbacka
Universitetslektor

Tomas Ray
Universitetslärare

Docenter

Hans Andreasson, TD
Runar Eldebo, TD
Allan Franzén, TD
Caroline Gustavsson, FD, docent i religionspedagogik
Yngvill Martola, TD
Marie Rosenius, TD, docent i praktisk teologi med inriktning ecklesiologi
Esko Ryökäs, TD
Birgitta Sarelin, TD

 

Uppdaterad 10.2.2023