Skriv här det du söker efter!

Demokrati, delaktighet och jämställdhet

Demokrati, delaktighet och jämställdhet

Våra kurser ger kunskap i demokrati, delaktighet och jämställdhet. Vi erbjuder kurser i bl a ledarskap, rättsvetenskap, genusvetenskap och psykologi. Kursdeltagarna får verktyg för att agera i miljöer där alla skall få vara delaktiga och kunna bidra till helheten. Kurserna behandlar jämlikhet, konflikthantering, betydelsen av fakta och korrekt information, etik, hållbarhet etc . Allt detta kan hjälpa dig att förstå världen och bli en del av lösningen istället för problemet. Katalog