Skriv här det du söker efter!

Grundutbildningsnämnden

Grundutbildningsnämnden

Ordförande: prorektor Mikael Lindfelt

Nämndens sammansättning 1.8.2019-31.12.2021 är:

Ordinarie  Suppleanter
Akademilektor Maristiina Nurmi Akademilektor Marina Waldén
Akademilektor Pia Roos-Mattjus Akademilektor Jan-Henrik Smått
Universitetslärare Petra Grönholm-Nyman Professor Viveka Lyberg Åhlander
Universitetslärare Pekka Lindqvist Forskningsledare Brita Wårvik
Akademilektor Barbro Schauman Akademilektor Tom Carlson
Universitetslärare Ann-Sofie Hermanson Universitetslärare Birgitta Wahlberg
Professor Ria Heila-Ylikallio Professor Michaela Pörn
Professor Johan Korhonen Biträdande professor Mia Heikkilä
Studerande Måns Vikström Studerande Annina Forsblom
Studerande Carolina Clayhills Studerande Ann-Louise Hakalax
Studerande Axel Sandell Studerande Joonas Karlsson
Studerande Emma Löfdahl Studerande Amanda Björk

 

Föredragande: Direktör för utbildning Lena Nybond
Handläggare: Områdeschef Gurli-Maria Gardberg
Sekreterare:
Tove Forslund, Ole Karlsson

 

Nämndens uppgifter

Åbo Akademi fastställer i förvaltningsinstruktionen 11§ att Åbo Akademi har en Grundutbildningsnämnd (GUN). Enligt instruktionen är grundutbildningsnämndens roll rådgivande och beredande i förhållande till styrelse, rektor och fakultetsråd. Dess uppgift  är  att skapa gemensamma processer och riktlinjer för akademin gällande organiseringen av utbildningen och dess kvalitet.

Till grundutbildningsnämndens uppgifter hör att

  • ta initiativ till utveckling av den pedagogiska verksamheten,
  • övervaka kvalitetssäkring och ta initiativ till utveckling av den,
  • uppgöra förslag till riktlinjer för dimensionering av kurs- och undervisningsutbud,
  • utveckla och följa upp nya utbildningsstrukturer,
  • uppgöra förslag till examensstadga,
  • ta initiativ till andra studierelaterade frågor som berör hela akademin,
  • sköta andra av rektor angivna uppgifter.

Uppdaterad 19.10.2021