Skriv här det du söker efter!

Grundutbildningsnämnden

Grundutbildningsnämnden

Ordförande: prorektor Mikael Lindfelt

Nämndens sammansättning 1.8.2019-31.7.2021 är:

Ordinarie  Suppleanter
Akademilektor Maristiina Nurmi Professor Johan Lilius
Akademilektor Pia Roos-Mattjus Akademilektor Jan-Henrik Smått
Universitetslärare Petra Grönholm-Nyman Professor Martin Gustafsson
Universitetslärare Kim Groop Professor Urpo Nikanne
Akademilektor Barbro Schauman Akademilektor Tom Carlson
Akademilektor Jonas Lagerström Universitetslärare Joachim Enkvist
Professor Ria Heila-Ylikallio Professor Michaela Pörn
Professor Mikael Nygård Biträdande professor Mia Heikkilä
Studerande Jannica Lindholm Studerande Emma Vihervaara
Studerande Carolina Clayhills Studerande Andreas Reipsar
Studerande Axel Sandell Studerande Veera Julin
Studerande Emma Löfdahl Studerande Amanda Björk

 

Föredragande: Biträdande direktör för utbildning Lena Nybond
Handläggare: Områdeschef Gurli-Maria Gardberg
Sekreterare:
Tove Forslund, Ole Karlsson

 

Nämndens uppgifter

Åbo Akademi fastställer i förvaltningsinstruktionen 11§ att Åbo Akademi har en Grundutbildningsnämnd (GUN). Enligt instruktionen är grundutbildningsnämndens roll rådgivande och beredande i förhållande till styrelse, rektor och fakultetsråd. Dess uppgift  är  att skapa gemensamma processer och riktlinjer för akademin gällande organiseringen av utbildningen och dess kvalitet.

Till grundutbildningsnämndens uppgifter hör att

  • ta initiativ till utveckling av den pedagogiska verksamheten,
  • övervaka kvalitetssäkring och ta initiativ till utveckling av den,
  • uppgöra förslag till riktlinjer för dimensionering av kurs- och undervisningsutbud,
  • utveckla och följa upp nya utbildningsstrukturer,
  • uppgöra förslag till examensstadga,
  • ta initiativ till andra studierelaterade frågor som berör hela akademin,
  • sköta andra av rektor angivna uppgifter.

Uppdaterad 26.3.2020