Skriv här det du söker efter!

Utbildningsstrategiska rådet (UR)

Utbildningsstrategiska rådet (UR)

Ordförande: Prorektor, professor Gunilla Widén

Medlemmar

 • Äldre universitetslektor Leena Maria Heikola
 • Universitetslektor Pekka Lindqvist
 • Äldre universitetslektor Pia Roos-Mattjus
 • Äldre universitetslektor Maristiina Nurmi
 • Äldre universitetslektor Tom Gullberg
 • Professor Mia Heikkilä
 • Äldre universitetslektor Tom Carlson
 • Äldre universitetslektor Anna Sell
 • Utbildningschef Majlen Saarinen
 • Studerande Vera Eriksson, FHPT
 • Studerande Mi Adolfsson, FNT
 • Studerande Adam Lahtinen, FPV
 • Studerande Amanda Byskata, FSE

Föredragande: Direktör för utbildningsservice Lena Nybond
Sakkunniga: Gurli-Maria Gardberg, Ole Karlsson, Matias Erlund
Sekreterare: Tove Forslund

 

Rådets uppgifter

Rådet

 1. initierar och samordnar övergripande utbildningsstrategiska diskussioner
 2. gör bedömningar av nationella och internationella utvecklingstrender och deras betydelse för Åbo Akademi samt kommer med initiativ och åtgärdsförslag gällande utbildningsutveckling och tar fram underlag till en utbildningsstrategi
 3. verkar för och följer upp implementering av beslutade utbildnings- och forskningsstrategier i de delar som avser utbildning
 4. initierar och samordnar externa granskningar av Åbo Akademis utbildningar som akademin tar initiativ till
 5. ger förslag till akademiövergripande åtgärder utifrån material som insamlas i de nationella enkäterna kandidatrespons, placering i arbetslivet och studenternas välmående eller annat material
 6. initierar andra bestämmelser gällande utbildning i frågor som berör hela akademin, särskilt i frågor som berör kontinuerligt lärande.

Uppdaterad 28.9.2022