Pressrum

Kommunikationsenheten vid Åbo Akademi kan hjälpa dig som journalist att hitta rätt kontakt eller expert, få bildmaterial och information om vad som just nu sker inom universitetet.

 

Uppdaterad 19.7.2018