Skriv här det du söker efter!

Instruktion för elektronisk arbetsansökan

Instruktion för elektronisk arbetsansökan

Rekryteringssystemet och elektronisk ansökan

 

Lediga jobb vid akademin söks elektroniskt via rekryteringsverktyget Laura. Läs anvisningarna noggrant och förbered bilagorna i tid, din ansökan måste lämnas in inom den aktuella tidsfristen.

  • Under varje annons finns information om ansökningsfrist och en direktlänk till ansökningsformuläret [Lämna in ansökan]. Du behöver inte registrera dig för att lämna in en ansökan.
  • Ansökans obligatoriska fält är markerade med asterisk*. Detta är huvudsakligen personuppgifter inklusive kontaktuppgifter och språkkunskaper. Övriga fält i ansökningsformuläret kan du uppdatera och komplettera innan utgången av ansökningstiden.
  • När de obligatoriska fälten är ifyllda förhandsgranskar du din ansökan [Förhandsgranska]. Efter förgranskningen kan du skicka din ansökan eller bearbeta den.
  • Då du skickat in din ansökan får du ett användarnamn till den e-post du angivit i ansökan. Användarnamnet kan användas för att logga in i ansökningssystemet. Genom att logga in med användarnamnet kan du uppdatera din ansökan under ansökningsperioden. Notera att om du har lämnat in en ansökan tidigare och redan har användarnamn och lösenord kan du logga in med detta innan du börjar fylla i formuläret. Ansökningarna sparas i tre år, gamla inloggningsuppgifter upphör också att gälla vid samma tid. [Vill du uppdatera din information. Logga in.]
  • Om du har glömt dina tidigare inloggningsuppgifter kan du efterfråga ett nytt namn och lösenord. [Glömt ditt lösenord? Förnya lösenordet.]
  • I annonserna för respektive jobb anges vilka bilagor som ska bifogas ansökan. Bilagor såsom CV, pedagogisk portfölj, forskningsplan, publikationslista kan komma ifråga beroende på vilken arbetsuppgiften är. Namnge din bilaga enhetligt och inkludera ditt efternamn. Bilagorna kan uppladdas i formaten rtf, doc, odt, pdf, txt, docx.
  • Om du vill använda en tidigare ansökan som underlag för en ny ansökan, kan du logga in med dina tidigare inloggningsuppgifter. I listan över tidigare ansökningar kan du välja vilken ansökan du vill använda som botten. Notera att gamla bilagor inte förs över till den nya ansökan, de måste laddas upp på nytt.

 

Har du tekniska frågor om din ansökan? Ta kontakt med rekry@abo.fi. För övriga frågor om arbetsuppgifterna och ansökningsprocessen kan du kontakta de namngivna kontaktpersonerna i annonsen.

Uppdaterad 17.8.2023