Skriv här det du söker efter!

Lärare och experter berättar – så ser vi på ordkonst i gymnasiet

Lärare och experter berättar – så ser vi på ordkonst i gymnasiet

Ida Ekman

Gymnasielärare i svenska och litteratur och utbildningsexperter saknar en definition av ordkonst. Även om begreppet förekommer i gymnasiets läroplansgrunder, så finns ingen entydighet. Kreativitet är välkommet, men kunskaper krävs. Mindre nyttotänk och mer fortbildning, önskar lärarna och experterna som jag intervjuat till min avhandling.

Insändare tidningen Arena_didaktiskt material

Uppdaterad 11.5.2024