Skriv här det du söker efter!

Tvålärarskap: är två bättre än en?

Tvålärarskap: är två bättre än en?

Christa Borgman

Tvålärarskap går ut på att två lärare samarbetar och delar ansvaret för en klass. I min magisteravhandling undersöker jag hur denna undervisningspraktik framträder och beskrivs, samt de möjligheter och utmaningar som finns. Vill du utveckla din professionella kompetens och prova på tvålärarskap? Läs min avhandling för att se om tvålärarskap kan vara något för dig.

Handbok tvålärarskap_didaktiskt material

Uppdaterad 21.5.2024