Skriv här det du söker efter!

Ledarskap inom undervisningen

Ledarskap inom undervisningen

Sebastian Pelkkikangas & Charlotta Stjernberg

Tidigare forskning visar att många lärare tycker att det är svårt att leda ett klassrum, vilket till och med kan få dem att lämna yrket. Därför är det viktigt att ta ledarskapet i klassrummet på allvar eftersom eleverna oundvikligen kommer att testa klassrummets gränser. Men hur synliggörs ledarskapet i klassrummet? I vår magisteravhandling undersökte vi likheter och skillnader mellan fyra nyutexaminerade klasslärare med högst fem års arbetserfarenhet, och fyra erfarna klasslärare med minst tio års arbetserfarenhet samt deras syn på ledarskap. Är du en nyutexaminerad klasslärare eller känner du ett behov av att utveckla ditt ledarskap? Läs vår avhandling och ta del av vårt didaktiska material för att ta kontrollen i klassrummet, och skapa förutsättningar för att orka med din vardag.

Praktikperioderna är en ögonöppnare för hur klasslärarstuderande ser på ledarskap

Uppdaterad 7.12.2023