Skriv här det du söker efter!

Informellt lärande online genom fostrande verksamhet

Informellt lärande online genom fostrande verksamhet

Isac Nyman

I det digitaliserade samhället som vi lever i idag är ungdomar ständigt uppkopplade. Genom att bemöta ungdomar online kan trygga vuxna fungera som förebilder och fostrare som bidrar till att ungdomar får en bättre förståelse för hur man ska bete sig online. I min avhandling har jag undersökt hur en ungdomslokal online kan fungera som en fostrande verksamhet. Läs min avhandling för att ta reda på mera.

[Videopitch visas ej pga etiskt hänsyn]

Checklista_didaktiskt material

Uppdaterad 18.6.2024