Skriv här det du söker efter!

Elever och klasslärares syn på mobiltelefoner i skolan

Elever och klasslärares syn på mobiltelefoner i skolan

Sara Lågland & Mette Sjölund

Mobiltelefoner har blivit en allt större del av elevers vardag, vilket syns i debatter om mobiltelefoner i skolan. I vår avhandling har vi undersökt mobiltelefoners roll i skolan och vilken inverkan de har på lärandet utgående från intervjuer med elever och klasslärare. Mobiltelefoner kan bidra till lärandet om de används ändamålsenligt, men de kan också vara ett störningsmoment i skolan. Skolpersonalen bör reflektera över sitt eget användande och vilka konsekvenser det kan ha för elevers koncentration. Elever och klasslärare är relativt nöjda med mobiltelefoners nuvarande roll i skolan, men uttrycker även önskemål om vissa förändringar

Insändare Vasabladet 16.5.2024

Uppdaterad 21.5.2024