Skriv här det du söker efter!

Digitaliseringen av skolan – maskinvaran på plats, sen då?

Digitaliseringen av skolan – maskinvaran på plats, sen då?

Tony Jansson

Digitaliseringen av skolan har pågått under flera tiotal år. Tekniken börjar vara på plats i skolorna, men hur ser det ut med lärarnas digitala kompetens? Är orsaken till att digitaliseringen av skolan inte riktigt vill ta fart beroende av lärarnas digitala färdigheter och hur bör man i så fall gå till väga från kommunernas sida för att stödja lärarna på den digitala resan? I den här studien hör vi fyra personer om hur implementeringen av en digital lärstig kan se ut och hur man bör gå vidare efter implementeringen.

ikt-sjalvutvardering_didaktiskt-material

Uppdaterad 1.2.2024