Skriv här det du söker efter!

Digitala spels potential i undervisningen

Digitala spels potential i undervisningen

Amanda Irmola

Digitala spel har idag blivit en stor del av befolkningens vardag. På grund av den stora populariteten har kraven för att integrera digitala spel i undervisningen ökat. Idag finns det flera olika digitala spel ämnade för undervisningen, men är alla dessa verkligen lämpliga för inlärningen? Fast digitala undervisningsspel är ett nytt och roligt sätt att lära sig nya saker är det även lika viktigt att de följer läroplansmålen. Jag har i min avhandling granskat digitala spelet Pelimos potential i undervisningen.

Digitala välmåendespel i undervisningen – didaktiskt material

Uppdaterad 7.12.2023