Skriv här det du söker efter!

Behöver digital kommunikation mellan klasslärare och vårdnadshavare ett ansiktslyft?

Behöver digital kommunikation mellan klasslärare och vårdnadshavare ett ansiktslyft?

Eleonora Drifell

I dagens digitaliserade samhälle har kommunikationen mellan klasslärare och vårdnadshavare övergått till i huvudsak digitala former, vilket innebär nya utmaningar för skolvärlden. Tidigare forskning visar att samarbetet mellan klasslärare och vårdnadshavare främjar elevens framgång och välbefinnande i skolan. I min avhandling har jag intervjuat klasslärare och undersökt hur digitala verktyg påverkar relationerna och vilka strategier som används för att förbättra kommunikationen. Avhandlingen syftar till att skapa förutsättningar för elevers framgång och välbefinnande genom att främja mer effektiva och meningsfulla relationer mellan skolan och hemmet.

Snacksnurra till föräldramötet, didaktiskt material

Uppdaterad 22.5.2024