Skriv här det du söker efter!

Strategier för att minska ofrivillig ensamhet hos elever

Strategier för att minska ofrivillig ensamhet hos elever

Madeleine Björklund

Det har skett en frekvent ökning i upplevelsen av ensamhet bland barn och unga i Finland. Skolan har en central roll i att motverka ensamhet vilket gör det av yttersta vikt att skolan aktivt arbetar för att skapa en miljö som främjar delaktighet och inkludering. Ensamhet är en grundorsak till ett flertal problem, bland annat minskad motivation för inlärning, lägre självkänsla och svagare utveckling av socioemotionella färdigheter. Hur kan skolan förebygga elevers ensamhetskänslor? Det är något jag har sett närmare på i min magisteravhandling.

Insändare om ensamhet_didaktiskt material

Uppdaterad 22.5.2024