Skriv här det du söker efter!

Hur stöda unga med ätstörningar?

Hur stöda unga med ätstörningar?

Erica Kolehmainen

I dagens läge är det flera unga som kämpar med ätstörningar. De här unga behöver stöd av vuxna i sin omgivning. På grund av att ätstörningar är ett känsligt ämne kan det vara svårt att veta hur man ska bemöta och stöda. Med målet att bredda kunskap om hur unga med ätstörningar själva önskar bli bemötta, har jag intervjuat unga idrottare med ätstörningar och undersökt deras upplevelser av stöd från lärare och tränare.

Diskussionsunderlag_didaktiskt material

Uppdaterad 4.6.2024