Skriv här det du söker efter!

Vad i klassrummet har haft störst inverkan på lärarstuderandes nuvarande relation till matematik?

Vad i klassrummet har haft störst inverkan på lärarstuderandes nuvarande relation till matematik?

Sofia Wikström

Hur en lärare förhåller sig till matematik kan påverka den inställning som hens elever har till ämnet. Det som påverkar den relation vi har till matematik är främst faktorer i form av upplevelser vi haft i klassrummet under vår skoltid. Hur ser då den relation ut som lärarstuderande har till matematik? Och vilka faktorer kan man säga att har påverkat den? Detta är något jag försökt ta reda på i min studie genom att ta del av lärarstuderandes minnen av skolmatematik. Läs min avhandling för att ta del av resultatet och kom till insikt du med.

Relationen till matematik – Diskussionsunderlag

Uppdaterad 21.5.2024