Skriv här det du söker efter!

Matematiska utmaningar i slöjdundervisningen i åk 3–6

Matematiska utmaningar i slöjdundervisningen i åk 3–6

Johanna Österholm

Att rent praktiskt kunna använda olika sorters linjaler eller måttband oavsett om nollan börjar vid kanten eller en bit in eller om enheten är millimeter, centimeter eller decimeter ska inte stoppa dig inom slöjden. De grundläggande räknefärdigheterna brukar fungera bra i klassrummet, men inte i slöjdsalen. Vad beror detta på? Jo, det är de matematiska utmaningarna som finns i slöjden. Dessa kan undvikas genom att uppmärksamma matematiken i slöjden eller genom att ämnesintegrera ämnena.

Matematiska utmaningar i slöjden – Didaktiskt material

Uppdaterad 17.4.2024