Skriv här det du söker efter!

Lärarstuderandes matematikkunskaper och feluppfattningar

Lärarstuderandes matematikkunskaper och feluppfattningar

Sanna Ahlö

Klasslärare undervisar största delen av grundskolans matematik och bör därför ha goda kunskaper i ämnet. Jag har studerat lärarstuderandes prestationer i ett test i grundskolans matematik. Jag har också studerat deras problemlösningsfärdigheter genom att kartlägga matematiska misstag i deras lösningar. Resultatet visar på svaga matematikkunskaper och många feluppfattningar hos lärarstuderande. Förhoppningsvis förbättras kunskaperna under studiernas gång, annars ser framtidens matematikundervisning inte ljus ut.

Självtest och reflektion_didaktiskt material

Didaktiskt material – kartläggningsverktyg

Uppdaterad 1.2.2024