Skriv här det du söker efter!

Lärare och lärande för hållbar utveckling

Lärare och lärande för hållbar utveckling

Diana Norrbäck

I min magisteravhandling undersöktes hur lärande för hållbar utveckling ser ut inom grundläggande utbildning i sex kommuner i Finland. Jag har fått ta del av data från projektet Gröna Stigen och Gröna Färden. Gröna Stigen gjorde en kartläggning våren 2023 kring vad som redan görs kring lärande för hållbar utveckling i skolor. I videon presenteras en del av resultaten som jag har skrivit om i min avhandling, d.v.s. hurdana aktiviteter lärare rapporterar att de har jobbat med gällande hållbar utveckling. Titta på videon för att bl.a. lära dig om vad handlingsberedskap innebär, få en inblick i hur lärande för hållbar utveckling redan finns i skolor, samt exempel på förbättringsmöjlighet.

Affisch
Diskussionskort

Uppdaterad 21.5.2024