Skriv här det du söker efter!

Kan undervisningen i matematik ske genom problemlösning?

Kan undervisningen i matematik ske genom problemlösning?

Tove Monnberg

Att jobba med problemlösning är en viktig del av matematikundervisningen. Men är problemlösning endast något som det undervisas om eller kan undervisningen i matematik ske genom problemlösning? Och finns det i så fall något lärarmaterial som kan stöda sådan undervisning? I min avhandling kan du läsa om lärarhandböckerna Sluta räkna – börja SE!/SE mer! och om vad forskningen säger om matematikundervisning genom problemlösning.

Didaktiskt material_Problemlösning

Uppdaterad 5.3.2024