Skriv här det du söker efter!

Är läroämnet omgivningslära lärarstuderandes nya fiende? Kanske inte helt

Är läroämnet omgivningslära lärarstuderandes nya fiende? Kanske inte helt

Kenny Lai

Hur beskriver lärarstuderande den upplevda självförmågan att undervisa i omgivningslära i årskurs 1-6? Känner lärarstuderande att de kan undervisa i ämnesområdena biologi, fysik, geografi, kemi och hälsokunskap som nu har integrerats till ämneshelheten omgivningslära? Resultaten från min avhandling visar på att lärarstuderande upplever att deras förmågor är tillräckliga för att undervisa i omgivningslära med högt intresse för biologi, geografi, hälsokunskap och lågt intresse för fysik samt kemi.

Idesamling_didaktiskt material

Uppdaterad 21.5.2024