Skriv här det du söker efter!

Är blivande klasslärare bättre på matte än elever i högstadiet?

Är blivande klasslärare bättre på matte än elever i högstadiet?

Elin Mårtensson

Det är viktigt att lärare kan det ämne de ska lära ut, framför allt i matematiken. Men hur ser det ut när blivande klasslärare börjar sin utbildning? I min studie har jag jämfört lärarstuderandes och åttondeklassares resultat i ett enkelt mattetest. Studerande hade klart bättre resultat, men prestationerna är ändå oroväckande svaga. Frågan är: har blivande klasslärare tillräckligt starka mattekunskaper för att bli goda lärare?

Stödmaterial för klasslärare_didaktiskt material

Uppdaterad 21.5.2024